3 câu nói giúp nhân viên, đồng nghiệp trở nên chăm chỉ ngay từ những ngày đầu năm mới

Việc nhắc nhở đồng nghiệp lười thực sự khó khăn, bởi nếu nhắc nhở không khéo có thể khiến họ cảm thấy bị khiển trách. Thay vì nặng lời, những câu nói dưới đây sẽ giúp bạn tạo động lực làm việc cho những đồng nghiệp thiếu trách nhiệm.

Đọc tiếp...