Thêm một nhà sản xuất iPhone muốn chuyển cơ sở tới Ấn Độ và Việt Nam

Tiếp bước Foxconn, Pegatron cũng đang xem xét mở nhà máy sản xuất iPhone tại Ấn Độ.

Đọc tiếp...