CEO AKA Funiture Group – Lý Quí Trung: Trong khởi nghiệp, ý tưởng tốt quan trọng, nhưng ‘giết chết’ doanh nghiệp kịp thời cũng quan trọng không kém

Bởi, theo ông Lý Quí Trung, nếu bạn không buông kịp thời, tức là bạn đang kéo theo 1 cái ‘xác chết’. Và, khi đó, trong mắt bạn chỉ thấy mỗi ‘xác chết’ chứ không thấy bất cứ thứ gì khác, ngay cả cơ hội long lanh trôi qua trước mắt.

Đọc tiếp...