Thạc sĩ Harvard sáng lập công ty triệu USD nhờ trải nghiệm làm phục vụ tại Starbucks

Những trải nghiệm làm nhân viên phục vụ ở Starbucks sau này rất hữu ích với Tsai khi cô thành lập công ty chăm sóc da riêng của mình, Tatcha, vào năm 2009.

Đọc tiếp...