Startup Việt bán phần lớn cổ phần Kyna.vn cho ông lớn tuyển dụng Navigos Group

2/3 công ty con của startup Việt - Dream Viet Education gồm Kyna.vn và Kynabiz.vn sẽ sáp nhập vào Navigos Group, sau 1,5 năm tìm hiểu lẫn nhau.

Đọc tiếp...