Startup Jamja của Việt Nam gọi vốn thành công 1 triệu USD, nhắm đích trở thành ‘siêu ứng dụng’

Jamja vừa gọi vốn thành công 1 triệu USD từ CyberAgent Capital của Shark Dzung Nguyễn và Bon Angels.

Đọc tiếp...