Thượng Đế đã giấu định luật thứ hai nhiệt động lực học vào thế giới động vật như thế nào?

Và thế là một con voi phải dành 18 tiếng mỗi ngày chỉ để kiếm ăn.

Đọc tiếp...