Startup Singapore muốn xóa sổ ung thư giai đoạn cuối vào năm 2048, bằng xét nghiệm máu phát hiện sớm 8 loại ung thư

Giá cho một xét nghiệm như vậy tại Singapore chỉ khoảng 180 SGD, tương đương 3 triệu VNĐ.

Đọc tiếp...